Nummen VPK toimii ensilähdön palokuntana tukikohtanaan Saukkolan paloasema Lohjalla. Palokuntamme hoitaa alueellaan kaikkia palo- ja pelastustehtäviä sekä avustaa kiireellistä sairaankuljetusta ensivastetoiminnalla. Palokunnan lähtöaika pelastustehtäviin kaikkina vuorokaudenaikoina on kahdeksan minuuttia vähintään vahvuudella 1+3 jossa 1 savusukelluspari.

Nummen vapaaehtoinen palokunta ry on perustettu vuonna 1923. Vuoden 2003 loppuun asti palokunta teki sammutussopimuksen Nummen ja sittemmin Nummi-Pusulan kunnan kanssa. Vuoden 2004 alusta alkaen palokunta on kuulunut osana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosta jonka kanssa se neuvottelee sopimuksistaan. Vanhan Nummi-Pusulan kunnan alueella toimii myös toinen sopimuspalokunta, Pusulan VPK, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

Nummen VPK jakaantuu kolmeen osaan: hälytys-, nuoriso- ja naisosastoon, lisäksi palokunnan toiminnassa pitkään olleita ansioituneita henkilöitä on nimitetty kunniajäseniksi. Hälytysosasto huolehtii palokunnan näkyvimmästä ja aktiivisimmasta osasta, eli hälytys- ja harjoitustoiminnasta. Nuoriso-osaston tehtävä on kasvattaa osaavia ja innostuneita uusia sammutusmiehiä ja -naisia aktiivisesti harjoittelemalla. Naisosasto täydentää ja tukee palokunnan toimintaa muun muassa muonittamalla ja muutenkin tukemalla muiden osastojen toimintaa.

Palokunta on nimensäkin mukaisesti täysin vapaaehtoisuuteen perustuva palokunta. Kukaan palokunnan jäsen ei saa rahaa harjoitus- tai hälytystoiminnasta, vaan varat käytetään palokunnan kehittämiseksi mm. kalusto- ja vaatetushankintoihin sekä virkistystoimintaan.

Nummen VPK on jäsenenä Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) ry:ssä, Lohjan seudun palokuntaliitto ry:ssä ja Uudenmaan Pelastusliitto ry:ssä (UPL).