Naisosasto

Naisosasto tukee muiden osastojen toimintaa. Näkyvimmät naisosaston toiminnat ovat hälytysmuonitusten ja kurssiruokailujen järjestäminen ja paloaseman ruokahuollon järjestäminen. Naisosaston toimintaa johtaa naisosaston johtaja.

Naisosasto kokoontuu aika ajoin paloasemalle ja suunnittelee toimintaansa sekä suorittaa virkistystoimintaansa erilaisilla matkoilla ja vierailuilla. Mahdollisuuksien mukaan naisosaston jäsenet osallistuvat myös palokuntien naisosastoille tarkoitettuihin koulutuksiin.

Naisosastolla ei ole erillista harjoitusohjelma, joten ota yhteyttä naisosaston johtajaan ja tiedustele seuraavan tapaamisen ajankohta.