Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston tehtäviin kuuluu kouluttaa tulevaisuuden osaajia hälytyosaston toimintaan ja samalla antaa turvallisuuskasvatusta nuorille. Nuoriso-osaston toimintaan voivat liittyä 10-17 vuotiaat nuoret. Osastoon liittyminen ei maksa mitään ja nuoret ovat vakuutettu harjoitusten ajan. Nuoriso-osaston toimintaa johtaa osastonjohtaja apunaan osaston varajohtajat ja muut kouluttajat.

Nuoret tutustuvat harjoituksissa palokunnan työmenetelmiin ja kalustoon. Harjoitusohjelma pyritään suunnittelemaan mahdollisimman monipuoliseksi sisältäen teoriaa ja käytännönharjotteita. Tavanomaisia harjoitusaiheita ovat mm. sammutus, pelastus ja ensiapu sekä näitä tukeva toiminta, kuten kalustontuntemus ja solmut.

Nuoriso-osasto harjoittelee aktiivisesti. Viikottain harjoitukse järjestetään Saukkolan paloasemalla klo 18.00-20.00 välisenä aikana. Harjoituksia ei kuitenkaan järjestetä koulujen loma-aikoina tai pyhinä. Nuoriso-osaston toimintaan voi liittyä ilmestymällä harjoituksiin torstaisin tai olemalla yhteydessä osaston johtajaan, kts yhteystiedot.